FITNESS

 

REDUKCE

cvičení pro optimální tělesní míry –

Pohybová setkávání zaměřená na snižování tělesného tuku. Tuky mají v lidském těle zcela nezastupitelnou funkci a proto je jejich přítomnost klíčová. Nedostatek vede, kromě jiného, k podrážděnosti, únavě či depresím. Určité, pro každého jedince zcela individuální množství tuků je tím pádem pro život více než nezbytné. Je-li ale jejich hladina překročena, člověk se tedy potýká s nadváhou nebo dokonce obezitou, je nutné v zájmu svého zdraví zahájit redukci. Ta většinou vyžaduje nejen zařazení vhodných pohybových aktivit, ale i změnu stravování a nezřídka též úpravu denního režimu.

KOMPENZACE

preventivní cvičení pro zdraví a dobrý pocit –

Cvičení, která si dávají za cíl vyvážit sedavý způsob života. Většina současných lidí drtivou část dne prosedí – u počítače, v autě či MHD, u televize nebo u jídla. Tento životní styl však mnohdy přináší více škody nežli užitku. Promítá se negativně nejen na naší fyzikou schránku (bolesti různých částí těla, nadváha, vadné držení těla, estetická nevzhlednost určitých partií…), ale též na tu psychickou (nervozita, nespavost, ztráta koncentrace, snížená sexuální apetence…). Pravidelné a správné cvičení mírní svalovou nerovnováhu, která je dříve či později příčinou nepříjemných bolestí a potažmo dalších problémů. Přispívá ale rovněž ke zlepšení svalové síly a vytrvalosti, ke zvýšení a následnému udržení kondice a v neposlední řadě velmi kladně ovlivňuje psychickou rovnováhu a přístup k vlastní osobě.

MOBILITA

cvičení pro plnohodnotnou pohyblivost –

Procvičovat je zapotřebí celé tělo, avšak mnohdy je nezbytné zaměřit se více na ty partie, ze kterých se vytratila patřičná pohyblivost, či dokonce bolí. Hodně lidí dnes trápí záda, nezřídka ale i jiné části těla. Cílem těchto společných cvičení je tedy soustředit se v převaze právě na tu svalovou nerovnováhu, která může být jednou z podstatných příčin nepříjemné a omezující bolesti. Paralelním, neméně významným produktem takovéhoto pravidelného procvičování je i velmi pozitivní dopad na psychiku, která v případě přetrvávajících bolestí značně trpí. Cvičení, která často probíhají z velké části pasivně, tedy s dopomocí trenérky.

ÁJURJÓGA

harmonizační cvičení pro tělo i mysl –

Jedinečné cvičení směřující k uvědomování si sebe sama. Skrze jógové pozice, takzvané ásany, spolu s vědomým dechem (pránájámy) a co nejplnější koncentrací mysli (meditace) se odstraňují nejrůznější psychická či fyzická omezení, která nám brání žít plnohodnotný život. Součástí je též pasivní cvičení (cvičení s dopomocí), mnohdy doplněné i lehkou masáží, které k rozpouštění tělesných a mentálních bloků napomáhají. Celý uzdravující proces je podpořen příjemnou relaxační hudbou a slovním doprovodem. Ájurjóga nám současně otevírá jedinečnou možnost, jak pomoci sám sobě. Nutným předpokladem pro toto cvičení je klidná atmosféra, proto jeho realizace probíhá ve zcela soukromých prostorách, kde je přítomen pouze klient s trenérkou.

English